2021

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną zebranie sprawozdawcze za 2020 rok odbędzie się w najbliższym możliwym terminie. Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego Sanna Motycze dlatego też podjął uchwałę co do wysokości składeki na 2021 rok, która wynosi 140 zł - składka członkowska, plus 30 zł fundusz gospodarczy. Składkę członkowską można uiścić u skarbnika Pana Andrzeja Partyki lub na konto stowarzyszenia. W sytuacji, gdy składka członkowska uiszczona będzie na konto, prosimy o zachowanie potwierdzenia wpłaty i okazania podczas kontroli. Termin płatności składki członkowskiej do końca lutego 2021. Nieopłacenie składki członkowskiej do końca wyznaczonego terminu będzie skutkowało opłatą dodatkową w wysokości 30 zł. Dane do przelewu są zamieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia. Fundusz gospodarczy prosimy o opłacenie u skarbnika Pana Andrzeja Partyki do końca kwietnia 2021. Podczas opłaty funduszu gospodarczego będą podbijane książeczki członkowskie. Aktualny regulamin połowu ryb będzie zamieszczony na stronie internetowej stowarzyszenia.

UWAGA !!!

PRZY WYKONYWANIU PRZELEWU NA KONTO BANKOWE ZA OPŁATĘ STOWARZYSZENIA, NALEZY W TYTULE PRZELEWU WPISAĆ NUMER SERYJNY KARTY CZŁONKOWSKIEJ !!!

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego Sanna Motycze