Opłaty stowarzyszenia

mkieliszek

Opłaty Stowarzyszenia SANNA MOTYCZE na rok 2022:

 

Wpisowe do stowarzyszenia: - 50 zł

Opłata roczna: (płatne do 28.02.2022) - 200 zł

Połów jednodniowy (4:00-22:00) bez zabierania ryb: - 20 zł

 

UWAGA !!!

Składkę członkowską za 2022 rok należy uiścić u skarbnika lub na konto Stowarzyszenia do końca lutego 2022 roku. Nie uiszczenie składki w terminie będzie skutkować dodatkową opłatą w wysokości 30 zł.

Wzór wpłaty:

Jan Kowalski

Nr legitymacji

Adres:

Tytułem: oplata składki członkowskiej za rok 2022 - 200 zł

Nr konta: 25 9434 1012 2002 1053 7848 0001 Zabieranie ryb z łowiska rozpoczynamy po pierwszych zorganizowanych zawodach grunt spławik.