Opłaty stowarzyszenia

mkieliszek

Ogłoszenie

Składka członkowska na rok 2023 - termin płatności do 10 marca 2023r. 

Składka członkowska 210 zł + fundusz gospodarczy 40 zł + 3 godziny do odrobienia na rzecz Stowarzyszenia  ( 3 h x 20 zł =60 zł).

Płatne u skarbnika lub na konto Stowarzyszenia. 

Wpisowe pierwszy rok + 200 zł ( nowych członków przyjmujemy po 10 marca) 

 

 

 

Wzór wpłaty:

 

Jan Kowalski

Nr legitymacji

Adres:

Tytułem: oplata składki członkowskiej za rok 2023

Nr konta: 25 9434 1012 2002 1053 7848 0001