Skład zarządu

Super User

Skład zarządu Stowarzyszenia SANNA MOTYCZE na rok 2020:


Prezes:   Ziara Hennryk
Zastępca:   Iberle Adam
Skarbnik:   Partyka Andrzej
Sekretarz:   Jurek Kamil
Członek zarządu:   Bartoszek Dariusz

Skład komisji rewizyjnej:

Przewodniczący:   Pietrzyk Piotr
Zastępca:   Hawryluk Wojciech
Członek:   Jop Leszek


Skład sądu koleżeńskiego:

Przewodniczący:   Kozłowski Wiesław
Zastępca:   Piskała Paweł
Członek:   Zając Przemysław