Regulamin łowisk

Super User

 


Regulamin połowu ryb: ,,Małe i Duże Jezioro,,

1. W czasie wędkowania wędkarz ma posiadać legitymację członkowską z potwierdzeniem uiszczenia należnych stawek lub inne ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym łowisku.

2. Wędkarz rozpoczynający wędkowanie zobowiązany jest dokonać wpis w rejestrze połowu.

3. Wędkarz zobowiązany jest utrzymywać stanowisko wędkarskie w czystości, niezależnie od tego jakie zastał przed rozpoczęciem wędkowania.

4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałem nadzorem ich właściciela.

5. Po złowieniu wymiarowej ryby i włożeniu jej do siatki wędkarz jest zobowiązany do wpisu w rejestrze połowu ryb.

6. Zabrania sięłowić ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych takich jak tarliska i miejscach wyłączonych z łowiska.

7. Ponadto wędkarzowi nie wolno:

    a) przechowywać i zabierać ryb poniżej i powyżej ich wymiarów ochronnych,

    b) sprzedawać złowionych ryb,

    c) rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

    d) budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody.

8. Ryby w stanie żywym złowione zgodnie z limitem ilościowym należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici rozpiętych na sztywnych obręczach o długości minimum 3m.

9. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie i z ostrożnością wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.

10. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningowa lub muchowy.

11. Wędkach obowiązkowo musi posiadać z siatka minimum 3m, mata karpiowa, wypychacz do haków, szczypce wędkarskie, rozwieracz wędkarski.

12. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez członków uprawnionych do rybactwa na danym łowisku.

13. Na zadanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i wpis do rejestru połowu.

14. Dzieci do ukończenie 14 lat mogą wędkować na wędkę opiekuna pod jego stała opieką i nadzorem.

15. Dzieci od 14 do 18 lat zobowiązane są do uiszczenia połowy składki członkowskiej co daje im możliwość połowu na jedną wędkę i obowiązuje ich polowa limitu ryb pod nadzorem opiekuna.

16. Dzieciom od lat 16 zezwala się na spiningowanie pod nadzorem opiekuna. 

17. Osoby nie będące członkiem stowarzyszenia mogą skorzystać z "Połowy jednorazowego" po uiszczeniu opłaty 40 zł na kontro stowarzyszenia lub u skarbnika z dopiskiem "Opłata jednodniowa wraz z datą połowu" Upoważnia to do wędkowania od godziny 4:00 do 22:00, be zabierania złowionych ryb.

18. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i mienie pozostawione na łowisku.

 

Naruszenie niniejszego regulaminu przez wędkarza skutkować będzie nałożeniem uchwalonych kar.